werkzaamheden

werkzaamheden

topGrondwerk

Grondwerk
Grondwerkers
 • Alle voorkomende handmatige grondwerkzaamheden.
 • Graafwerk voor het opzoeken van kabels en leidingen.
 • Graafwerk voor pvc-, riool-, pers-, gas-, en waterleidingen en kabelwerken.
 • Aanleg óf assistentie bij aanleg van pvc-, riool-, pers-, gas- en waterleidingen en kabelwerken.
 • Plaatsen en aansluiten van kolken.
 • Alle hand- en spandiensten t.b.v. infrawerken (grond-, weg- en waterbouw).
 
Verhuur graafploeg
 • Verhuur van machinist met minigraver en grondwerker.
 • Verhuur van machinist met minigraver, grondwerker en wackerstamper.
 • Voor graafwerk en herstel achteraf in de oude toestand.
 
Minigraververhuur
Verhuur minigraver met machinist voor het graafwerk t.b.v. sleuven, funderingen, rooien etc.

topRioolwerk

Rioolwerk
Op het gebied van rioolwerk kan Bouw & Infra Service Brabant in Eersel u van dienst zijn met een vakbekwame ploeg mensen.
 
Werkzaamheden rioolploeg
 • Aanleg/renovatie hoofdriool in pvc en beton.
 • Aanleg gescheiden systemen.
 • Aanleg/renovatie woonhuisaansluitingen, straatkolken, trottoirkolken en lijngoten.
 • Aanleg persriolering, pompputten, overstorten etc.
 • Aanbrengen van bekisting en wapening t.b.v. aansluitingen en aanstorten.
 • Opmetselen van schachten, aanbrengen van stroomprofielen.
 • Inmeten en opstellen van revisiegegevens.

topStraatwerk

Straatwerk
Op het gebied van straatwerk kan Bouw & Infra Service Brabant in Eersel u van dienst zijn met professionele stratenmakers, die zowel voor kleine klussen bij particulieren als voor grote projecten bij bedrijven ingezet kunnen worden.
 
Werkzaamheden straatwerk
 • Aanleg van nieuwe bestratingen.
 • Herstel van oude bestratingen.
 • Aanleg van sierbestrating.
 • Bestrating onder de hamer (traditionele methode).
 • Vlijwerk (moderne methode).
 • Plaatsen van opsluitingen, goten en molgoten.
Bouw & Infra Service Brabant • Bijnenstraat 12, 5521VJ Eersel • 06 3055 5182