Grondwerk

Grondwerkers

  • Alle voorkomende handmatige grondwerkzaamheden.
  • Graafwerk voor het opzoeken van kabels en leidingen.
  • Graafwerk voor pvc-, riool-, pers-, gas-, en waterleidingen en kabelwerken.
  • Aanleg óf assistentie bij aanleg van pvc-, riool-, pers-, gas- en waterleidingen en kabelwerken.
  • Plaatsen en aansluiten van kolken.
  • Alle hand- en spandiensten t.b.v. infrawerken (grond-, weg- en waterbouw).

Verhuur graafploeg

  • Verhuur van machinist met minigraver en grondwerker.
  • Verhuur van machinist met minigraver, grondwerker en wackerstamper.
  • Voor graafwerk en herstel achteraf in de oude toestand.

Minigraververhuur

Verhuur minigraver met machinist voor het graafwerk t.b.v. sleuven, funderingen, rooien etc.